เอกสารสำหรับขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าใช้บริการ ThaiJo

เอกสารพร้อมดาวน์โหลด

  • หนังสือเรียกเก็บค่าบริการสำหรับปี พ.ศ. 2565-2566 (วารสารจะได้รับหนังสือค่าบริการเฉพาะของแต่ละวารสารทาง email หากไม่ได้รับหนังสือค่าบริการ กรุณาติดต่อแฟนเพจ ThaiJO : https://www.facebook.com/ThaiJo2.0)
  • ช่องทางและวิธีการชำระเงิน ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ThaiJo2.0 ดาวน์โหลด
  • ข้อมูลเบื้องต้นของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต (NECTEC) ดาวน์โหลด
  • พรบ.จัดตั้งศูนย์ ฯ ดาวน์โหลด
  • หน้าสมุดบัญชี (ไม่มีลายเซ็น) ดาวน์โหลด
  • ภ.พ.20 และ ภ.พ.90 ดาวน์โหลด

หากมีปัญหาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ thaijo@nectec.or.th