เอกสารสำหรับขออนุมัติ/เบิกจ่ายค่าใช้บริการ ThaiJo

เอกสารพร้อมดาวน์โหลด

  • หนังสือเรื่อง "ขอเรียกเก็บค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJo2.0" ดาวน์โหลด
  • ช่องทางและวิธีการชำระเงิน ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ThaiJo2.0 ดาวน์โหลด
  • ข้อมูลเบื้องต้นของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต (NECTEC) ดาวน์โหลด
  • พรบ.จัดตั้งศูนย์ ฯ ดาวน์โหลด
  • หน้าสมุดบัญชี (ไม่มีลายเซ็น) ดาวน์โหลด
  • ภ.พ.20 และ ภ.พ.90 ดาวน์โหลด

หากมีปัญหาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ thaijo@nectec.or.th